Kontakt

Rozwój produktu nowych elementów

Nasz dział rozwoju produktu pracuje stale w ścisłej współpracy z klientami. Na podstawie wytycznych klienta dla poszczególnych elementów realizujemy rentowne produkty, dla których przed startem produkcji najpierw tworzymy odpowiednie wzory i prototypy.
Dlatego przy pracach rozwojowych nad produktem wykorzystujemy najnowocześniejsze systemy CAD jak Siemens NX7 i CATIA-V5, Autodesk-Inventor (3D) i Auto-CAD (2D), które są stosowane także przez naszych klientów, tak że nie ma problemów z kompatybilnością w razie potrzeby wymiany lub porównania informacji. Elektroniczna wymiana dokumentów odbywa się w protokole FTP Odette lub KVS (system zarządzania danymi konstrukcyjnymi) Odette i KVS zostały zaprojektowane specjalnie dla przemysłu motoryzacyjnego, tak że możemy wykluczyć problemy z punktami węzłowymi we współpracy.

Dla takich procesów jak symulacja i analiza wyciągania, analizy wytrzymałości i częstotliwości wzorcowej stosujemy Metodę  Elementów Skończonych (FEM). FEM wspiera naszą pracę przy symulacji trwałości i badaniu odkształcalności nowych produktów.

Szczególnie ważną rolę przy rozwoju produktu odgrywa dla nas Automotive Center Südwestfalen (acs) w Atterndorn. Centrum kompetencyjne acs jest zespołem znanych przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej regionu, które ma na celu poprzez wspólne badania i kooperację przy pracach rozwojowych dawać nowe impulsy dla tematów budowy lekkiej i elektromobilności w przemyśle motoryzacyjnym. Jako wspólnik HMT ma czynny udział w pracy acs i wykorzystuje jej urządzenia testowe do własnych celów, m.in. elektromagnetyczne pole kontrolne, środowiska testowe, pola testowe analizy modelu oraz laboratorium materiałowe.

Rozwój produktu jest w HMT ściśle powiązany z rozwojem procesu, w celu testowania nowych technologii i innowacyjnych procesów produkcyjnych i zintegrowania ich do produkcji.

Jak możemy Państwu pomóc?
  • +48 71747290-0
  • info-polska@hmt-automotive.com

Kontakt Lower

Panel 1
Panel 2
Panel 2