Kontakt
Flags

Firma HMT Heldener Metalltechnik Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & Co. Spółka Komandytowa realizuje projekt pod tytułem „Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie HMT” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 Działania 3.01 Kredyt ekologiczny.

Firmie HMT HELDENER METALLTECHNIK POLSKA SP Z O.O. & CO SPÓŁKA KOMANDYTOWA zależy na własnej produkcji energii elektrycznej pozwalającej na obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa co korzystnie wpłynie na jej konkurencyjność. Dodatkowo fakt inwestycji w odnawialne źródła energii zostanie pozytywnie odebrany przez kontrahentów i odbiorców. Wybór padł na wytwarzanie zielonej energii za pomocą paneli fotowoltaicznych, które zapewniają największą rentowność oraz gwarantują najlepsze efekty środowiskowe poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. W związku z powyższym w wyniku realizacji tego projektu powstanie instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy około 600 kWp.

Zakładane przez nas cele i rezultaty tego projektu to:

  • produkcja własnej energii z odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne),
  • obniżenie kosztów funkcjonowania naszej firmy i zwiększenie jej konkurencyjności,
  • pozytywny wpływ na środowisko naturalne poprzez ograniczenie gazów cieplarnianych,
  • pozytywne postrzeganie naszej firmy przez pracowników, kontrahentów, odbiorców oraz społeczność lokalną.

Odbiorcami naszego projektu są nasi pracownicy, udziałowcy, klienci jak i społeczność lokalna.

Wartość projektu: 2.640.000 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1.085.049,29 zł

Ten projekt będzie realizowany w ramach naszej strategii KORIS, która skupia się na zwiększaniu kompetencji naszych pracowników, optymalizacji i informatyzacji procesów oraz pozytywnym oddziaływaniu naszej firmy na środowisko naturalne.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

Kompetencja i precyzja prac rozwojowych i produkcyjnych

Od chwili utworzenia firmy Heldener Metall Technik GmbH & Co. KG w roku 1997 jesteśmy nie tylko dostawcą dla przemysłu motoryzacyjnego, ale również ważnym partnerem przy rozwijaniu nowych komponentów i ich wytwarzaniu, wciąż dopasowującym się do nowych osiągnięć techniki i przyspieszającym jej postęp.

Toggle

Know-how

Z naszą znajomością techniki łączenia i techniki laserowej dostarczamy części prasowane i tłoczone z najwyższą precyzją, które są montowane u naszych klientów w surowej karoserii i podwoziu, silniku i przekładni oraz we wnętrzu wielu różnych modeli.

Portfolio HMT GmbH & Co. KG obejmuje więcej niż 450 części dla różnych znanych producentów samochodów osobowych i użytkowych i dla dostawców systemowych.

Wraz z nowymi materiałami i technologiami, które z uwagi na trendy  lekkiej budowy i elektromobilności  zdobywają coraz większe zainteresowanie, zmieniają się również wymagania w stosunku do dostawców producentów samochodów.

Prace rozwojowe nad procesem i  produktem muszą iść ze sobą w parze, aby zapewnić elastyczną produkcję w dużych i małych seriach. Abyśmy mogli zgodnie z tymi przesłankami i rozwojem osiągnąć Przemysł 4.0 stawiamy na inteligentną technikę i zdolności naszych doskonale wykształconych i zmotywowanych pracowników.

Kluczowe kompetencje

Do naszych kluczowych kompetencji należy obok ciągłej automatyzacji procesów produkcyjnych  technika łączenia, przede wszystkim części hybrydowych. Nasze Zarządzanie Jakością dba o realizację standardów  i wytycznych naszych klientów w stosunku 1:1, aby zagwarantować płynne i nieprzerwane procesy produkcji.

Zapraszamy do odkrycia różnorodnych zastosowań HMT Wideo
Jak możemy Państwu pomóc?
  • +48 71747290-0
  • info-polska@hmt-automotive.com

Kontakt Lower

Panel 1
Panel 2
Panel 2