Kontakt

Impressum

HMT Heldener Metalltechnik GmbH & Co. KG
Biggen 12
57439 Attendorn, Niemcy

Zarząd: Dr. Ing. Karl Heinz Virnich, Dipl. Ing. Frank Heuel
Sąd rejestrowy: Sąd rejonowy Siegen
Rejestr handlowy: 7506
podatek VAT-ID zgodnie z § 27 a ustawy o podatku od towarów i usług: DE 812176924

Telefon +49 2722 809-0
Faks +49 2722 809-145
info@hmt-automotive.com

Informacja o odpowiedzialności

1. Treść oferty online

Autor nie przejmuje odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność czy jakość udostępnionych informacji. Roszczenia odnośnie odpowiedzialności autora, odnoszące się do szkód materialnych lub niematerialnych, spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem przedstawionych informacji lub przez wykorzystanie błędnych i niepełnych informacji są zasadniczo wykluczone, o nie wynika to z zamierzonych działań autora lub jego poważnego zaniedbania. Wszystkie oferty są  niewiążące  i niezobowiązujące. Autor zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany , uzupełnienia, usunięcia części stron lub całej oferty, lub czasowego zawieszenia  publikacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

2. Odnośniki i linki

Przy bezpośrednich lub niebezpośrednich odnośnikach do stron zewnętrznych (hyperlinki),  znajdujących się poza obszarem odpowiedzialności autora, zobowiązanie do odpowiedzialności wystąpiłoby wyłącznie w przypadku w którym autor znałby jej treści i byłoby dla niego możliwe i dopuszczalne,  aby w przypadku niezgodnych z prawem treści zapobiec użytkowaniu tej strony. Autor deklaruje wyraźnie, że w momencie  wstawienia odnośnika na zalinkowanych stronach nie znajdowały się nielegalne treści. Na aktualny i przyszły kształt strony, jej  treści lub pochodzenie zalinkowanych/ połączonych stron autor nie ma żadnego wpływu. Dlatego dystansuje się on niniejszym  od wszystkich treści  zalinkowanych/ połączonych stron, które zostały zmienione po wstawieniu linka. To ustalenie obowiązuje dla wszystkich w ramach własnej oferty internetowej wstawionych linków i odnośników oraz dla wpisów w księgach gości autora, forach dyskusyjnych, spisach linków, listach mailingowych i we wszystkich innych formach baz danych do których treści możliwy  jest dostęp z zewnątrz. Za nielegalne, błędne lub niepełne treści, a szczególnie za szkody,  które powstają z użytkowania lub nieużytkowania takich treści odpowiada tylko właściciel strony do której odnosi się link, a nie osoba która poprzez link ją udostępnia.

3. Prawa autorskie i prawo używania znaków zastrzeżonych

Autor stara się  zwracać uwagę we wszystkich publikacjach na prawa autorskie zastosowanych ilustracji, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, jak też wykorzystywać stworzone przez siebie samego ilustracje, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub sięgać do nielicencjonowanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów. Wszystkie wymienione w ramach oferty internetowej i ewentualnie strzeżone przez osoby trzecie marki i znaki towarowe podlegają bez ograniczeń postanowieniem obowiązującego prawa o oznakowaniach i prawach własności zarejestrowanego właściciela. Tylko na podstawie nazwy nie można wyciągnąć wniosku że znaki firmowe nie są strzeżone prawami osób trzecich! Prawa autorskie dla opublikowanych, stworzonych przez samego autora obiektów należą do autora strony. Powielanie lub stosowanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów  w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach nie jest dozwolone bez wyraźnej zgody autora.

4. Skuteczność prawna niniejszego  wyłączenia od odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie od odpowiedzialności należy traktować jako element oferty internetowej przedstawionej na stronie. O ile części lub pojedyncze sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, już nie odpowiadają lub nie w pełni odpowiadają aktualnej sytuacji prawnej, pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone co do treści i aktualności.

Jak możemy Państwu pomóc?
  • +48 71747290-0
  • info-polska@hmt-automotive.com

Kontakt Lower

Panel 1
Panel 2
Panel 2